1 کالا

روغن های نباتی مایع یا جامد را بخوریم؟

همه روغن های گیاهی را خداوند مایع خلق کرده نه جامد! هیچ روغن نباتی را با کلسترول نیافریده ! هیچ روغن نباتی را دارای ترانس ایجاد نکرده است.

روغن های مایع از به هم پیوستن چند اسید چرب غیر اشباع تولید می شود.

روغن های مایع به علت داشتن پیوندهای غیراشباع آسیب پذیر می باشند. لذا با هیدروژن٬ پیوندهای دوگانه را پرمی کنند تا نگهداری آنها آسانتر گردد.

ارسال رایگان سوپرمارکت ماسال شاپینگ

روغن های مایع چگونه جامد می شوند؟

روعن های مایع دارای پیوندهای 2گانه یا 3گانه می باشند (به آنها سیر نشده یا غیر اشباع می گویند).

برای این که آن ها را به صورت جامد درآورند٬ یا هیدروژن اشباع می کنند (سیر می کنند).

یعنی به هر پیوند اضافه ٬ دو اتم هیدروژن متصل می نمایند.

محصولات ماسال شاپینگ

وقتی روغن سیر شد یا اشباع شد٬ خامد می شود. کار اضافه کردن هیدروژن به روغن مایع برای اشباع کردن پیوندها و تبدیل آن روغن به روغن جامد را هیدروژانسیون می گویند. هیدروژن دار کردن چربیها امکان نگهداری این مواد را فراهم می سازد٬ ولی هضم آنها را در متابولیسم با اشکال مواجه می سازد.

این چربیها موجب مسدود شدن رگهای خونی و امراض قلبی می گردند.

در چه شرایطی می توان از روغن های نباتی جامد استفاده کرد؟

اگر اسیدهای چرب ترانس آن کمتراز۱۰٪ باشد. اگر اسیدهای چرب اشباع آن کمتراز ٪۲۵باشد.

خلاصه :

در فرایند هیدروژناسیون ۳ ضرر وجود دارد: ۱- ترکیب جدید مضری ایجاد می شود به نام چربی ترانس. ۲- روغن غیراشباع (مفید) را به روغن اشباع تغییر می دهند. ۳-خیلی ازاسیدهای چرب ضروری مفید بااین عمل تخریب می شود

مثال :

روغن طبیعی سویا مایع است و دارای۸‚۵٪ اسیدهای چرب امگا -۳ می باشد. بعد از هیدروژنه کردن و تبدیل آن به جامد٬ امگا -۳ به ۳٪ تقلیل می یابد.

چرا روغن ها را به صورت جامد عرضه می کنند؟

٭ روعن های مایع خیلی زود با اکسیژن هوا ترکیب و خراب وتند می گردند. بنابراین با حامد کردن روغن از خراب شدن سریع آن جلوگیری می شود.

٭ اگر روعن مایع را داغ کنند خیلی زود می سوزد و خراب می شود٬ اما مقاومت روغن جامد در برابر حرارت بیشتر است.

٭بسته بندی و حمل ونقل روغن های جامد آسان تر است.

زیرا همه آنها روغن های هیدروژنه هستند و پراز اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب ترانس می باشند.

فروشگاه اینترنتی ماسال شاپینگ

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها