نمایش 9 24 36

لپه 800 گرمی هم خوان

35,600 تومان

لوبیا چیتی همخوان 800 گرمی

44,600 تومان

لوبیا قرمز همخوان 800 گرمی

38,800 تومان

نخود همخوان 800 گرمی

31,500 تومان

عدس همخوان 800 گرمی

48,800 تومان

لوبیا کشاورزی دانه سار – مقدار 450 گرمی

28,800 تومان

لوبیا چیتی آذوقه مقدار 700 گرم

51,800 تومان

گندم پوست کنده ترخینه مقدار 300 گرم

12,800 تومان

لوبیا سفید پاک شده دلپذیر – 1 کیلوگرم خالص

42,800 تومان

لپه پاک شده دلپذیر – 1 کیلوگرم خالص

50,800 تومان

لوبیا قرمز پاک شده دلپذیر – 1 کیلوگرم خالص

45,800 تومان

لوبیا چیتی پاک شده دلپذیر – 1 کیلوگرم خالص

69,800 تومان

ماش 400 گرمی فامیلا

20,800 تومان

آرد ذرت ترخینه مقدار 300 گرم

13,200 تومان

آرد برنج ترخینه مقدار 200 گرم

12,800 تومان

لوبیا قرمز فامیلا مقدار 700 گرم

36,800 تومان

لپه فامیلا مقدار 700 گرم

43,800 تومان

گندم پرک ترخینه مقدار 200 گرم

11,500 تومان

پودر سوخاری ترخینه مقدار 200 گرم

13,800 تومان