نمایش 9 24 36

لوبیا چشم بلبلی دانه سار 400 گرمی

17,900 تومان

ماش 400 گرمی فامیلا

19,900 تومان

لوبیا کشاورزی ممتاز 900 گرمی دانه سار

41,900 تومان

مخلوط نخود و لوبيا سفيد 700 گرم فاميلا

24,800 تومان

آرد برنج ترخینه مقدار 200 گرم

12,600 تومان

نخود فامیلا مقدار 700 گرم

24,800 تومان

لوبیا قرمز فامیلا مقدار 700 گرم

28,500 تومان

لپه فامیلا مقدار 700 گرم

32,800 تومان

عدس فامیلا – 700 گرم

27,500 تومان

لوبیا چیتی فامیلا مقدار 700 گرم

42,500 تومان

گندم پرک ترخینه مقدار 200 گرم

5,200 تومان

پودر سوخاری ترخینه مقدار 200 گرم

13,800 تومان

آرد سوخاری ترخینه مقدار 350 گرم

7,200 تومان